ESPAD tyrimas

Š.m. balandžio 9d. gimnazijoje vyko tyrimas apie mokinių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimą Europos mokyklose-ESPAD. Tyrimo tikslas - pagal standartizuotą metodologiją, standartizuotą klausimyną surinkti tarptautinius lyginamuosius duomenis. Tarptautinės ESPAD apklausos yra atliekamos kas ketverius metus nuo 1995 metų kaskart vis didesniame skaičiuje šalių. 2019 metų pavasarį apklausoje dalyvauja 40 šalių.
Mūsų gimnazijai atstovavo II B klasės moksleiviai.