Kūrybingai ir prasmingai paminėjome Vasario 16 - ąją.

 

 

     „Nėra nė vieno žuvusiojo dėl laisvės kapo, ant kurio nebūtų sudygusios laisvės sėklos, savo ruožtu teikiančios gyvybę naujiems daigams‟.

Valdas Vitmenas

 

 

     Lietuvoje plaka tūkstančiai karštų, tėvynę mylinčių širdžių, o jose telpa visa Lietuva – visa jos praeitis, dabartis ir ateitis.

     Vasario 15 d. Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje vyko minėjimas, skirtas vasario 16 –ąjai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Šiemet Lietuvai minint 99-ąsias Valstybės atkūrimo metines, renginys prasidėjo kiek mums neįprastoje aplinkoje ‒ lauke. Kūno kultūros mokytojai kartu su mokiniais dalyvavo šventiniame 3,3 km bėgime „Vasario 16-ąjai- 99‟. Savanoriams nesutrukdė blogas oras už lango – mokiniai buvo linksmai ir energingai nusiteikę.

     Vėliau Grigiškių bendruomenės nariai dalyvavo šventiniame koncerte, kuris vyko gimnazijos aktų salėje. Renginys prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu,  sveikinimo žodį tarė mokyklos prezidentė Lukrecija Rimgailaitė. Džiugu, kad mokiniai supranta, kaip svarbu laisvę saugoti ir ją apginti. Renginio vedėjai skatino salėje susirinkusius žiūrovus pasidalinti mintimis, ką jiems reiškia žodis „laisvė“. 6 c klasės mokinė Ūla Novickė bei II klasės mokinys Darius Staugas padeklamavo eilėraščius, skirtus Lietuvai. Šventines dainas padovanojo muzikos mokytojos Rasos Veromėjienės vadovaujamas ansamblis  bei Dalios Mockevičienės vadovaujamas gimnazijos folkloro ansamblis „Spalgena“. Pasipuošęs tautiniais rūbais mūsų akis džiugino gimnazijos šokių kolektyvas (vadovė Vilma Abrutytė). Renginį vainikavo jungtinė folklorinio ansamblio “Spalgena“ ir 8b klasės mokinių daina „Ei valioj valioj, Lietuva“.

     Spalvingas renginys praėjo greitai, renginio organizatoriai tikisi, jog jaunose vaikų širdelėse išliks lietuviška dvasia, mokiniai nepamirš tų tradicijų, kuriomis gyveno mūsų protėviai.

 

     Martyna Balčiūnaitė

 

                      Vasario 16 – ąją dieną praleidome prasmingai. Pernai Vilniuje gimė graži tradicija – Vasario 16  dieną suburti į šventinę eiseną visos Lietuvos moksleivius. Šįmet prie šios tradicijos prisijungėme ir mes. Nešini trispalvėmis, gimnazijos vėliava, balionais, mušdami būgnus, kartu su mokytojomis V. Petrošiene, J. Blaščiuk, J. Lukoševičiene bei gausybe visos Lietuvos moksleivių  patraukėme iš Šventaragio slėnio Rasų kapinių link. Pakeliui stabtelėdavome prie svarbių Lietuvos valstybei objektų nuo Šventaragio slėnio iki pat Rasų kapinių. Prie Signatarų namų J. Basanavičiaus žodžius, primenančius mums, kokia svarbi yra lietuvių kalba, perskaitė aktorius Gediminas Storpirštis, prie filharmonijos J. Naujalio kompoziciją ,,Lietuva brangi“ grojo trimitininkas Laurynas Lapė. Pro  Aušros vartus gausi eisena patraukė į Rasų kapines, kur ilsisi Vasario 16 –osios Akto signatarai Jonas Basanavičius bei Jonas Vileišis. Čia mus pasitiko pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos vadovas,  profesorius Vytautas Landsbergis. Jis, sveikindamas Lietuvos  jaunimą Vasario 16 – osios proga,   palinkėjo stiprybės ir priminė tuos svarbius žmones, kaip J. Basanavičius, V. Kudirka, J. Jablonskis, kurie visas savo jėgas atidavė Lietuvai. Sugiedoję ,,Tautišką giesmę“ išsiskirstėme širdyje turėdami tą brangų  pasididžiavimo savo šalimi jausmą.

 

     Simona Statauskaitė, Ia klasės mokinė

        

 

 

     Fotografė: IVb klasės mokinė Diana Sokolova