Klimato kaitos konferencija

   Jaunimo pasižadėjimas pasodinti 100 milijonų medžių kovai su klimato kaita.

Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos proga š.m. birželio 5d. apie 150 moksleivių iš 70 pasaulio šalių paskelbė planą kovai su klimato kaita.
Savaitę trukusį Klimato kaitos suvažiavimą, kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovai iš Vilniaus sav. Grigiškių ,, Šviesos“ gimnazijos (Ieva Stelmakavičiūtė, Emilis Špokas ir Gražina Vaitkunskė), vainikavo mokyklų ir moksleivių paskelbta Klimato kaitos plano deklaracija 2019-2025 metams. Susitarime žadama pasodinti apie 100mln. sodinukų visame pasaulyje.
Suvažiavimo metu moksleiviai pasižadėjo tapti ambasadoriais kovai su klimato kaita savo šalyje. Jie kviečia mokyklas prisijungti prie ENO bendruomenės ir tapti mokykla-koordinatore, kuri bus atsakinga už medžių sodinimą, arba mokykla- partnere, kuri savo gerais darbais rinks finansavimą medžių sodinukų įsigijimui.
Kviečiame visas Lietuvos mokyklas prisijungti prie šios pasauliui svarbios akcijos.
Daugiau informacijos:

  https://wssc.enoprogramme.org/home

  www.enoprogramme.com

  www.envirate.net

  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlS1h_rG3LCs%3Ffbclid%3DIwAR2vux22D-Yco4I_knu8a5KgqBpnVf9HHfz_uUNerIPLa-nIm0me2nIaX1Y&h=AT3ydRtCECcFSiEHdH_sL8566GTaeuYU7e_Lxeb68uah5EF9KxrPPhtwVtE5rhI2LuXkOoc-xnhH0_HJ_C_VTI6ii7GcqdBOs1nlv0XbG-I1fvBZHQnXzRlNEb8mwnpZEw

  https://wssc.enoprogramme.org/summit-results