Rekomenduojamos skaityti literatūros sąrašas

 

Rekomenduojami kūriniai pradinių klasių mokiniams >>

Rekomenduojami kūriniai 5-6 klasių mokiniams

              

„Kai milžinai gyveno“, „Kadaise ir akmenys augo“, „Žemės atmintis“.

„Lietuviškos pasakos“, „Gyvasis vanduo“, „Negirdėtos neregėtos pasakos“, „Gulbė karaliaus pati“, „Stebuklingas žodis“

„Vilniaus padavimai“.

A. Lindgren „Broliai Liūtaširdžiai“, „Mijo, mano Mijo“, „Ronja plėšiko duktė“

A. Ramonas „Vilniaus legendos“.

A. Vaičiulaitis „Tešlinis žmogutis“.

A. Vienuolis „Padavimai ir legendos“.

B. Vilimaitė „Čiuožyklos muzika“, „Kada piešime perlinę vištelę“, „Užpustytas traukinys“.

C. S. Levisas (C. S. Lewis) „Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta“.

Č. Dikensas (Ch. Dickens) „Oliverio Tvisto nuotykiai“.

D. Amiči (E. De Amici) „Širdis“.

E. Doneli (E. Donnelly) „Sudie, seneli, ištariau aš tyliai“.

E. H. Porter „Poliana“.

Ezopas „Žmogus ir liūtas“, „Nesutarią žemdirbio vaikai“, „Piemens juokai“, „Varna ir lapė“, „Vilkas ir ėriukas“, „Keleiviai ir lokys“.

F. H. Burnet (F. H. Burnett) „Paslaptingas sodas“.

F. Pirs (P. Pearce) „Tomo vidurnakčio parkas“.

G. Morkūnas „Blusyno pasakojimai“, „Grįžimo istorija“, „Vasara su katšuniu“.

J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai).

J. Biliūnas „Kūdikystės sapnai“, „Joniukas“, „Brisiaus galas“.

J. Degutytė „Šaltinėlis“.

J. Erlickas „Bilietas iš dangaus“ arba „Bobutė iš Paryžiaus“ (pasirinkti eilėraščiai).

J. Korčakas „Karalius Motiejukas Pirmasis“.

J. Spyri „Heida“.

J. Tumas-Vaižgantas „Vilniaus pilies pasaka“.

J. Zauerveinas „Lietuviais esame mes gimę“.

Just. Marcinkevičius „Tai gražiai mane augino“.

K. Boruta „Jurgio Paketurio klajonės“.

K. Di Kamilo (K. DiCamillo) „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“.

K. Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“.

K. Paterson „Tiltas į Terabitiją“, „Smarkuolė Gilė Hopkins“, „Kaip ir žvaigždės“.

K. Saja „Vėjo pamušalas“, „Būrimas obuolio sėklom“.

K. Sirvydas „Trijų kalbų žodynas“ (susipažinimas su pirmuoju lietuvių kalbos žodynu).

Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie knygnešius (pasirinktas tekstas).

L. Kerol (L. Caroll) „Alisa stebuklų šalyje“.

L. M. Montgomeri (L. M. Montgomery) „Anė iš Žaliastogių“.

L. S. Černiauskaitė „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“.

M. De Jongas „Gandralizdis ant stogo“.

M. Valančius „Mikė Melagėlis“, „Palangos Juzė“ (ištrauka iš „Ketvirtojo vakaro“).

N. Babit (N. Babbitt) „Amžinieji Takiai“.

O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio,  A. Giedriaus pasakos.

O. Vaildas „Laimingasis princas“.

P. Cvirka „Vaikų karas“.

P. Širvio, J. Degutytės, J. Strielkūno, M. Martinaičio ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai.

R. G. Vėliūtė „Viena diena Kernavėje“.

R. L. Stivensonas (R. L. Stevenson) „Lobių sala“.

R. Rimšas „Ne Karibų kruizas“.

R. Skučaitė „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“.

R. Spalis „Gatvės berniuko nuotykiai“.

S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“.

S. Lagerliof  „Stebuklingosios Nilso kelionės“.

S. Zobarskas „Ganyklų vaikai“.

Šatrijos Ragana „Lietuvos senovės istorijos pasakos“, „Vyšnios“.

V. Dautartas „Žydrieji jungos“.

V. Krėvė „Antanuko rytas“.

V. Mačernis „Maža tauta su dideliu žodynu“.

V. Palčinskaitė „Andrius“.

V. V. Landsbergis „Obuolių pasakos“.  „Arklio Dominyko meilė“, „Rudnosiuko istorijos“.

Vydūnas „Mes – Lietuvos vaikai“.

 

Rekomenduojami kūriniai 7-8 klasių mokiniams

„Misija: Sibiras“ (dienoraščiai).

A. Diuma „Trys muškietininkai“.

A. Liobytė „Sunki mama“.

A. Mickevičius „Konradas Valenrodas“.

A. Nyka-Niliūnas „Motinos daina“.

A. Suckeveris „Žaliasis akvariumas“.

A. Škėma „Saulėtos dienos“.

A. Vaičiulaitis „Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio“.

A. Vištelis „Maršas Lietuvos“.

A.    D‘Avenijas (A. D’Avenia) „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas“.

B. Radzevičius „Žmogus sniege“.

D. Defo „Robinzonas Kruzas“.

D. Terakovska (Terakowska) „Ten, kur krinta angelai“.

Dainų pateikėjų ir šiuolaikinių atlikėjų pasisakymai (V. Povilionienė, „Atalyja“, A. Smilgevičiūtė). „Trys minutės tylos: sidabrinis laukas be takų“. „Atalyja“ lyderius kalbina J. Šorys arba kitas aktualus interviu. 

Dž. Grynas (J. Green) „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.

Dž. Kriusas  „Mano proseneliai, herojai ir aš“.

E. Peters pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“.

G. A. Biurgeris „Baronas Miunhauzenas“.

G. Adomaitytė „Laumžirgių namai“.

G. Kanovičius „Sapnas apie dingusią Jeruzalę“.

G. Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo“.

G. Viliūnė „Karūna be karaliaus“.

H. Li „Nežudyk strazdo giesmininko“.

I. Meras „Geltonas lopas“.

J. Erlicko pasirinkti kūriniai.

J. Gorderis (J. Gaarder) „Kortų paslaptis“.

J. I. Kraševskis „Kunigas“.

J. Ivanauskaitė „Kelionių alchemija“.

J. Kunčinas „Baltųjų sūrių naktis“.

J. Vaičiūnaitė „Kanonas Barborai Radvilaitei“.

J. Žilinskas „Mano Vilnius mano“.

Just. Marcinkevičius „Laisvė“.

K. Boruta „Šiaurės kelionės“.

K. Nostlinger (Ch. Nöstlinger) „Pirmadienį viskas kitaip“.

K. Saja „Septyni miegantys broliai“.

L. Lauri (L. Lowry) „Siuntėjas“.

Lietuvos Tautos Aukščiausiosios Tarybos Atsišaukimas (1794, ištrauka), lietuvių liaudies dainos apie T. Kosciušką „Užgied gaidžiai pusiau nakties“, „Kad Kosciuška jojo“.

M.  Martinaitis „Ciklas Sausio vidurnaktis“ (pirmas eilėraštis).

M. Berdžesas (M. Burgess) „Vilko kauksmas“.

M. K. Oginskis „Priesakai sūnui“.

M. Lukšienė „Dienoraštis“ (ištraukos).

M. Morpurgo „Karo žirgas“.

O. Lutsas „Pavasaris“.

O. Proisleris (O. Preussler) „Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne“.

P. Andriušis „Kelionių užrašai“ (ištraukos).

P. Tarasenka „Pabėgimas“.

Partizanų laiškas Lietuvos jaunimui „Į Lietuvos jaunimą“ (1948), „Partizanų maldos“.

 Postfolkloras – „Kūlgrinda“ (iš CD „Giesmės Saulei“, 2007, „Giesmės Žemynai“, 2013), folkrokas – „Atalyja“ (iš CD „Močia“, 2004), „Skylė“ ir A. Smilgevičiūtė (CD „Broliai“, 2010).

R. Bredberis (R. Bradbury) „Pienių vynas“.

R. Černiauskas „Miestelio istorijos“.

R. Gary „Aušros pažadas“.

R. Spalis „Ant ribos“, „Rezistencija“.

R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“.

S. Lagerliof (S. Lagerlöf) „Portugalijos karalius“.

S. Šaltenis „Amžinai žaliuojantis klevas“.

S. Zobarskas „Gerasis aitvaras“.

T. Pračetas (T. Pratchett) „Mažieji laisvūnai“.

V. Juknaitė „Tariamas iš tamsos“, „Ugniaspalvė lapė“.

V. Mačernis „Vizijos“ (Penktoji).

V. Povilionienės ir P. Vyšniausko duetas – dainos, pasaka (iš CD V. Povilionienė, P. Vyšniauskas „Mažiems ir dideliems“, 2008).

V. Skotas (W. Scott) „Aivenhas“.

V. Železnikovas „Baidyklė“.

V. Žilinskaitė „Kintas“, „Miškas rudenį“.

Ž. Vernas (J. Verne) „Penkiolikos metų kapitonas“, „Kapitono Granto vaikai“, „Aplink pasaulį per 80 dienų“.

 

Rekomenduojami kūriniai 9-10 klasių mokiniams

„Carmina burana“: vagantų poezija.

 „Didžiojo kunigaikščio Vytauto pagyrimas“ (iš „Trumpojo metraščių sąvado“).

 „Gyvasis vanduo“, „Lietuvių liaudies stebuklinės pasakos“ („Apie baltąjį vilką“, „Gyvatė pati“, „Marti iš jaujos“, „Gulbė karaliaus pati“).

 „Keturių vėjų manifestas“.

 „Rolando giesmė“ (ištraukos).

 „Sužeistas vėjas“, „Kaip atsirado žemė“ (sud. N. Vėlius).

„Žemės atmintis“ (sud. B. Kerbelytė).

A. A. Jonynas, M. Vilutis „Paskutinės dienos Itakėje“.

A. Baranauskas „Dainu dainelę“.

A. J. Greimas „Būti lietuviu“.

A. Mackus „Netikėjimas“, „Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas“, „Lietuva“.

A. Mickevičius „Jono Čečioto, kaip tikrojo nario, pasveikinimas“, 1819.

A. Miškinis „Psalmės“ („Pasaulis be Dievo“, „Rūpintojėlis“ ir kt.) „Žaliaduonių gegužė“ (ištrauka).

A. Nyka-Niliūnas „Laivų katalogas“.

A. Šlepikas „Mano vardas Marytė“.

B. Brazdžionis „Ką sakė mūrininkas Jėzui tą naktį“.

B. Krivickas „Dovydas prieš Galijotą“.

B. Sruoga „Milžino paunksmė“.

B. Vilimaitė „Apsakymai apie Žemaitę“.

Ciceronas „Prieš Marką Antonijų“ (XIV filipika), „Apie bičiulystę“.

D. Kajokas „Apie palaidūną ir paklydėlį“.

D. Sauka „Apie kaltę“ (iš kn. „Gairės“).

D. Staponkutė „Kartais ir maištas gydo“ (iš knygos „Iš dviejų renkuosi trečią“).

Dž. D. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“.

Dž. Londonas „Martinas Idenas“.

E. Auerbach „Odisėjo randas“ (iš „Mimezis“).

Ekleziastas, Giesmių giesmė (ištraukos).

Evangelija pagal Morkų.

F. Rable „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (ištraukos).

G. Beresnevičius „Dainavimas atsistojus“, „Lietuvių religija ir mitologija“‘ „Tikrasis istorijos veidas“, „Iš gyvenimo rašytojų Lietuvos“ (ištraukos iš Pabėgęs dvaras“), „Trumpas lietuvių ir prūsų religijos žodynas“.

G. G. Markesas „Šimtas metų vienatvės“.

G. Grajauskas „Lietuviai“.

G. Petkevičaitė-Bitė „Karo meto dienoraštis“ (ištraukos).

H. Radauskas „Afroditė ir Narcizas“, „Homero jaunystė“, „Tėvynės vėjas“.

H. Radausko, J. Aisčio, A. Nykos-Niliūno, A. Marčėno eilėraščiai apie kūrybą.

I. Meras „Ties gatvės žibintu“.

I. Simonaitytė „Vilius Karalius“.

J. Aistis „Persevalis“.

J. Basanavičius „Priekalba“ („Auszra“, 1883, Nr. 1).

J. Biliūnas „Lazda“, „Ubagas“.

J. Degutytė „Antigonė“‘ „Mažutė“, „Aš – Tavo“, „Gimtoji kalba“, ,,Monologas akmeniui“.

J. Ešer (J. Asher) „Trylika priežasčių kodėl“.

J. Gorderis (J. Gaarder) „Sofijos pasaulis“.

J. Grušas „Herkus Mantas“.

J. Kaupas „Pasaka ir realybė“.

J. Sasnauskas „Pasmerkti gailestingumui“.

J. Strielkūnas „Žiedas vėjuotą rudens dieną“.

J. Vaičiūnaitė „Lyg pėsčias karžygys“, „Orfėjas ir Euridikė“, „Keturi portretai“.

Just. Marcinkevičius „Dienoraščiai ir datos“ (ištrauka „O, liaudies žodi, sandoros lobyne!“).

K. Bradūnas „Krikšto vanduo“, „Joninių naktį“ (pasirinkti eilėraščiai), „Odisėjas buvo nekantrus“, „Pokalbiai su karaliumi“.

K. Būga „Apie lietuvių asmens vardus“.

K. de Trua „Persevalis“, arba „Pasakojimas apie Gralį“.

K. Donelaitis „Metai“ („Žiemos rūpesčių“ pabaiga).

K. Saja „Po to, kai jie pavirto medžiais“.

L. S. Černiauskaitė „Benedikto slenksčiai“.

Liūnė Sutema „Nebėra nieko svetimo“, „Taip gera kalbinti tuos, kurių nebėra…“.

Lucijus Anėjus Seneka „Laiškai Lucilijui“.

M. Bulgakovas „Šuns širdis“.

M. Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“.

M. Ivaškevičius „Stilius plius“.

M. K. Čiurlionis „Laiškai Sofijai“ (ištraukos), „Psalmė“.

M. Martinaitis „Apie darbą“ (iš kn. „Gairės“), „Žemės duktė“.

M. Valančius „Apie senųjų žemaičių tikėjimą“, „Apie žemaičių krikštą“ (M. Valančius „Žemaičių vyskupystė“, 17 ir 25 skirsniai).

Maironis „Oi neverk, matušėle“.

Markas Aurelijus „Sau pačiam“.

N. Vėlius „Pasaulio modelis“ (iš „Senovės baltų pasaulėžiūra“).

O. de Balzakas „Tėvas Gorijo“.

Ovidijus „Metamorfozės“.

P. Karpavičius „Pamokslas, sakytas minint piliečius, paaukojusius gyvybę už laisvę ir tėvynę“ (ištraukos su Periklio ir Cicerono citatomis).

P. Širvys „Kai brendu naktimi“.

P. Vaičaitis „Yra šalis“.

Partizanų maldos.

Plutarchas „Biografijos“ („Periklis“, „Ciceronas“, „Julijus Cezaris“ ir kitos).

Pokalbis su Gintaru Beresnevičiumi. „Duetas XIV. Pokalbininkas etnologas Gintaras Beresnevičius“ (T. Sakalauskas, „Duetai“, p. 171–187).

Pokalbis su Norbertu Vėliumi. „Apie etninę kultūrą. Pokalbis su N. Vėliumi“ (Norbertas Vėlius, p. 393–400).

R. Granauskas „Gyvenimas po klevu“, „Duonos valgytojai“,  „Laimingiausioji vasara“ (iš „Trečias gyvenimas“).

R. M. Remarkas „Trys draugai“.

R. M. Rilkė „Laiškai jaunam poetui“.

S. Čiurlionienė-Kymantaitė „Apie tautos auklėjimą“.

S. Daukantas „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ (pasakojimas apie Vaidevutį).

S. Geda „Iš Testamento I“, „Iš Testamento II“.

S. Gedos eilėraščiai.

S. Nėris „Grįšiu“, „Mūsų dienos kaip šventė“.

S. Stanevičius „Šlovė žemaičių“.

S. T. Kondrotas „Įvairių laikų istorijos“, „Žalčio žvilgsnis“.

Sokrato kalba teisme iš Platono „Sokrato apologijos“.

U. Eco „Rožės vardas“.

U. Lachauer „Rojaus kelias“

V tema. 2 potemė. Herojinis epas

V. Daujotytė „Apie tėvynę“ (iš kn. „Gairės“).

V. Janavičius „Pakeliui į Atėnus“.

V. Kavolis „Gyvasis lietuviškumas“ (iš „Nepriklausomųjų kelias“), „Kudirkos epochos ženklai“, „Lietuvis kaip revoliucijos žmogus“.

V. Kudirka „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“.

V. Mačernis „Don Quijote“, „Zancho Panza“, „Don Kichoto ir Sančo Pansa pokalbis“.

V. Mykolaitis-Putinas „Prometėjas“,  „Rūpintojėlis“.

V. Zaborskaitė „Apie tautą“, „Apie patriotizmą“, „Apie kalbą“ (iš kn. „Gairės“).

Vergilijus „Eneida“.

Ž. Bedjė „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“.