Renginiai Sausio 13-ajai paminėti

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS

2017 M. SAUSIO 13 D. MINĖJIMO

RENGINIŲ PLANAS

 

1.

8.00 – 8.05 val.

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ (žvakutės languose)

Atsakingi visi mokytojai, socialinių mokslų metodine grupė

2.

8.05 val.

Radijo valandėlė

 

3.

8.15 val.

Flashmobas „TAI – ATMINTY“. Dalyvauja I-ų gimnazinių klasių mokiniai.

Atsakinga istorijos mokytoja Jelena Šalnienė

8.10 val.

Mokiniai renkasi rekreacinėje zonoje II aukšte

Ia, Ib – prie raštinės

Ic, Id – prie mokytojų kambario.

Pastaba: mokiniai turi turėti mažų žvakučių.

Atsakingi mokytojai Irena Dabkevičienė, Vigilija Davidavičienė, Nijolia Mazur, Mindaugas Olbutas, Jelena Šalnienė

4.

 

Pilietiškumo pamokos 5-ų klasių mokiniams gimnazijos muziejuje.

Atsakingos lietuvių kalbos mokytojos: Inga Andruškevičienė, Monika Dimšienė

2 pamoka

3 pamoka

4 pamoka

– 5a

– 5b

– 5c

5.

 

Pilietiškumo pamokos I-IV gimnazinių klasių mokiniams aktų salėje.

Mokinių taryba, mokinių tarybos kuratorė Martyna Balčiūnaitė

5-6 pamokos

Filmo „Mes dainuosim“ peržiūra

 

Filmo aptarimas. dalyvaus aktorius Tomas Čižas.

6.

 

Pilietiškumo pamokos 6-8 klasių mokiniams.

Atsakingi dalykų mokytojai, klasių auklėtojai