BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS

Biblioteka dirba darbo dienomis 7.30-16.15 val.

Paskutinis mėnesio penktadienis- savitvarkos diena.

SAVITVARKOS DIENOS 2023-2024 MOKSLO METAIS

Rugsėjo 29 d. (penktadienis)

Spalio    27 d. (penktadienis)

Lapkričio 24 d. (penktadienis)

Gruodžio 22 d. (penktadienis)

Sausio 26 d. (penktadienis)

Vasario 23 d. (penktadienis)

Kovo 29 d. (penktadienis)

Balandžio 26 d. (penktadienis)

Gegužės 31 d. (penktadienis)

Birželio 28 d. (penktadienis)

Šiomis dienomis lankytojų neaptarnausime.

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS >>

PRIVALOMOS SKAITYTI LITERATŪROS SĄRAŠAS

Programinė literatūra 1-4 kl. >>
Programinė literatūra 5-10 kl. >>
Programinė literatūra 11-12 kl. >>

REKOMENDUOJAMOS SKAITYTI LITERATŪROS SĄRAŠAS

Doc. dr. Kęstučio Urbos 2019 metais sudarytas rekomenduojamų skaityti knygų sąrašas 1-10 klasių mokiniams >>

Rekomenduojami kūriniai pradinių klasių mokiniams >>

Rekomenduojamų skaityti knygų sąrašas 5-10 klasių mokiniams pagal bendrojo ugdymo programas >>

Informacija apie nupirktus vadovėlius už 2022 ir 2023 metus

NAUJAI GAUTOS KNYGOS

Knygos, gautos akcijos Knygų Kalėdos 2023 metu >>

Knygos gautos 2023 m. gruodžio mėn. >>

Knygos, gautos akcijos Knygų Kalėdos 2022 metu >>

Knygos gautos 2022 m. gruodžio mėn. >>

Knygos, gautos akcijos Knygų Kalėdos 2021 metu >>

Knygos, gautos 2021 m. sausio mėn. >>

Knygos, gautos akcijos Knygų Kalėdos 2020 metu >>

Knygos, gautos 2020 m. vasario mėn. >>

Knygos, gautos akcijos “Knygų Kalėdos 2019” metu>>

Knygos, gautos 2019 m. lapkričio mėn. >>

Knygos, gautos 2019 m. spalio mėn. >>

Knygos, gautos 2018 m. sausio mėn. >>

Knygos, gautos akcijos “Knygų Kalėdos 2018” metu >>

KVIEČIAME NAUDOTIS LIETUVIŠKA INTERNETINE BIBLIOTEKA VAIKAMS IR JAUNIMUI VYTURYS ! >>

KŪRINIŲ ELEKTRONINIAI ŠALTINIAI >>

Vilniaus savivaldybės Grigiškių “Šviesos” gimnazijos  nupirktų vadovėlių 2019-2020 mokslo metams ataskaita >>