Gruodžio mėnesio veiklos planas

PATVIRTINTAVilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“gimnazijos direktoriaus2023 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V- VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Renginys Diena, vieta Atsakingas Ugdymo proceso organizavimas, kontrolė, savivalda Direkciniai pasitarimai Pirmadieniais 9.00 val.pagal poreikį R. Dikevičienė Informaciniai mokytojų pasitarimai Kiekvieną pirmadienįpo 5 pamokų 12.45 val.Mokytojų kambaryje Administracija Mokinių tarybos posėdžiai Vieną kartą per