Etosas

Mokykla sudarys globojančią iš anksto apgalvotą (tikslingą) mokymosi aplinką, kurioje moksleiviai galės visiškai atskleisti savo galimybes.

Vertybės

Bendruomeniškumas – mes siekiame bendradarbiauti vieni su kitais, siekiame matyti, girdėti ir padėti kitiems, tokiu būdu įtvirtindami save kaip svarbią mokyklos bendruomenės dalį.
Sėkmės siekimas – mes siekiame kiekvieno sėkmės, pastebime pažangą bei siekiame kasdien aplenkti save vakarykštį.
Atsakomybė – mes siekiame nebijoti tiek prisiimti atsakomybę, tiek pasidalinti ja tam, kad susitarimai būtų įgyvendinti laiku, kokybiškai ir iki galo.
Tolerancija – mes siekiame priimti ir gerbti kitokį, mums svarbu ne kritikuoti, ne apkalbinėti, bet gebėti girdėti ir susitarti.