Š.m. vasario 26-29 dienomis Erasmus+ programos tarptautinio projekto „LET’S BE SCHOOLED!”
Nr. 2023-1-NL01-KA210-SCH-000155873 gimnazijos direktorė Rasa Dikevičienė , koordinatorė
Dalia Tarosaitė ir mokytojai Modestas Juodvalkis ir Gytis Šaduikis dalyvavo tarptautiniame
projektiniame susitikime Eskišechiro mieste, Turkijoje. Projekte kartu su Lietuva, dalyvavo Turkijos,
Olandijos ir Suomijos projekto partneriai. Susipažinome, pamatėme kokias mokymosi priemones
taiko Eskišechiro mokyklos bendruomenė. Mokykloje vyko užsiėmimai, seminarai, kurių metu buvo
akcentuotas mokyklos ir tėvų indelis į visapusišką pagalbą vaikui. Aplankėme Edukologijos
universitetą, kur dėstytojas skaitė paskaitą apie Turkijos moksleivių mokymos įššūkius mokyklose ir
namų aplinkoje. Šių mokymų metu buvo aptarėme, kokius metodus galima taikyti kiekvienos
mokyklos bendruomenėje, jog specialių poreikių vaiko šeima, gali tapti didžiuliu paramos šaltiniu
savo vaikui ir neįkainuojamu informacijos šaltiniu savo vaiko mokytojui. Todėl, tiek pedagogai, tiek
tėvai, turi palaikyti glaudų ryšį, vardan bendrų tikslų. Tokio tikslo siekimui turėtų būti nenutrūkstama
grandinė, dirbant kartu.
Paskutinę dieną, kartu su Eskišechiro mokyklos bendruomene, jų tėveliais ir projekto dalyviais
pasodinome atminimo medelius. Taip įprasminant mūsų visų vienybę kurti ir padėti vaikams.
Nepaisant, kitų kalbų ar kultūrų, o siekiant bendrų tikslų ruošiant specialiųjų ugdymosi poreikių
vaikus savarankiškam gyvenimui.
Darbo akimirkos iš tarptautinio projektinio susitikimo.