Šių mokslo metų gruodžio 12-15 dienomis mūsų gimnazija organizavo mokymus  Erasmus+  programos tarptautinio projekto „Be Creative Break the Barrier“ Nr. 2020-1-MT01-KA229-074210 projekto partneriams iš Turkijos, Maltos, Italijos ir Lenkijos. Tai buvo jau paskutiniai projekto mokymai. Mes, partnerės mokyklos, kurių dalis mokinių turi specialiųjų poreikių, šio projekto veiklų dėka siekėme moksleiviams suteikti paramą pamokose. Moksleivių poreikių analizė atskleidžia, kad jiems reikia nuolatinės paramos, kad sustiprintų savo gebėjimus. Tuo tarpu mokytojams reikia žinių ir mokymų apie šiuolaikines mokymo technikas ir kaip jas praktiškai pritaikyti klasėje. Labai naudinga specialiojo ugdymo priemonė yra kūrybinė drama. Tai yra integracinis procesas, lavinantis mokinių vaizduotę ir jų kūrybinę išraišką. Per judesį, pantomimą, improvizaciją ir diskusijas grupėje jie įgyja kalbos ir bendravimo įgūdžių, socialinio supratimo, problemų sprendimo gebėjimų, taip pat kelia savo savivertę. Akademiniai tyrimai rodo, kad tai yra labai efektyvi specialiųjų poreikių turinčių moksleivių mokymosi technika. Kūrybinės dramos metodų taikymas pamokose suteikia moksleiviams galimybę suvokti, išspręsti ir paaiškinti bet kokią problemą savo lygmeniu ir turi svarbios fizinės naudos – veiklų metu atliekamais judesiais jie lavina kūno kontrolę, koordinavimo įgūdžius ir ritmo pojūtį. Šiuo projektu mes siekėme įgalinti  mokytojus naujai ar geriau panaudoti kūrybinės dramos metodą, mokantis mokymo metodų ir keičiantis gerąja patirtimi. Mūsų veiklų sritys apėmė: multimodalinę dramos terapiją, scenos ir kostiumų dizainą, istorija paremtą kūrybinę dramą, dramos integravimą į ugdymo programą, kūno kalbos svarbą. Veiklų metu mes organizavome praktinius seminarusi, paskaitas, pristatymus. Taip pat mokytojai  keitėsi gerąja patirtimi ir kūrė pamokų planus, lankėsė pamokose, susipažino su partnerinių mokyklų specializuota infrastruktūra.

Dalinamės mokymų, kurie buvo organizuoti mūsų gimnazijoje,  akimirkomis.