Š.m. spalio 3-6 dienomis mūsų gimnzijos direktorė Rasa Dikevičienė, projekto koordinatorė Dalia Tarosaitė, mokytojos Lilija Rutavičienė bei Dalia Mockevičienė dalyvavo Erasmus+ programos tarptautinio projekto „Be Creative Break the Barrier“ Nr. 2020-1-MT01-KA229-074210 mokymo(si) vizite Eskišehiro mieste, Turkijoje. Be mūsų gimnazijos atstovių mobilumo veiklose dalyvavo projekto partneriai iš Maltos, Italijos ir Lenkijos. Priimančioji Mokykla Turkijoje supažindino projekto partnerius su savo mokykla, ugdymo turiniu; specialiojo ugdymo paslaugomis, kurios yra teikiamos moksleiviams. Turėjome galimybę stebėti atviras pamokas, kurių metų buvo pristatyti įvairūs kūrybinės dramos taikymo pamokoje metodai. Dalinomės savo gerąja patirtimi, diskutavome, kūrėme pamokų planus, sėmėmės žinių iš projekto partnerių. Keturios dienos prabėgo akimirksniu, suteikdamos įspūdžių ir patirties.

Dalinamės mokymų akimirkomis.