Mūsų šaunūs gimnazijos penktokai kovo mėnesį dalyvavo tarptautinio projekto “Digital pedagogical strategy for Z generation” No2021-1-BG01-KA220-SCH-000032544 rengiamoje pamokoje! Taikydami metakognityvinį sąmoningumą mokėmės apie penkis pagrindinius žmogus jutimus. Pamokoje naudojome informacines technologijas, darbą grupėje – “Jutiminę medžioklę”, diskusiją. Mokiniai savo darbą pamokoje ir pasiekimus įsivertino elektroninėje google forms platformoje “A reflection form for piloting” Mokinių refleksija ir rezultatai buvo puikūs!