Šių metų birželio 8 d. Lietuvos pedagogai buvo pakviesti dalyvauti virtualiame tarptautinio mokyklų daugiašalės partnerystės projekto ,,Escape Classroom – Digital Turn Project (E.C.D.T“ ) Nr: 2018-1-EL01-KA229-047666_2 sklaidos renginyje. 

Renginio pradžioje projekto koordinatorė Dalia Tarosaitė supažindino dalyvius su projekto tikslais, pristatė „atvirkštinės klasės“ mokymo modelį, kurio esmė yra išnaudoti skaitmeninių technologijų galimybes, suteikti mokiniams galimybę iš pasyvių klausytojų tapti aktyviais savo mokymosi proceso organizatoriais. Tokiu būdu mokymąsį mokytojai gali padaryti efektyvesniu, suteikti mokiniams galimybę lavinti svarbius savarankiško mokymosi įgūdžius. Vėliau projekto koordinatorė Dalia Tarosaitė, pristatė projekto vykdymo laikotarpiu 2018-2021m.m. vykdytas veiklas, iššūkius, su kuriais teko susidurti, pamokose taikant „Atvirkštinės klasės“ metodą. Mokytojos dalykininkės-Elena Šalnienė, Justina Survilienė, Jūratė Atkočiūnienė ir Lilija Rutavičienė pristatė savo sukurtus pamokų planus bei pačių kurtą video medžiagą, kuri yra naudojama pamokose. Mokytojos pasidalijo savo gerąja patirtimi, sėkmėmis ir sunkumais, kuriuos patyrė taikant „atvirkštinės klasės“ mokymo modelį pilotinėse klasėse.

Renginio pabaigoje projekto koordinatorė šalies mokytojams pristatė interaktyvius plakatus, kurie buvo sukurti bendradarbiaujant mūsų gimnazijos mokytojoms- L. Rutavičienei, D. Tarosaitei, E. Šalnienei bei partneriams iš Graikijos, Lenkijos, Italijos, Portugalijos bei Ispanijos.

Refleksija parodė, kad sklaidos renginys buvo naudingas ir prasmingas.

Įgyvendinamų projektų poveikis akivaizdus – projekto dalyviai mokytojai paįvairina savo mokymo metodus, tampa atviresni kitoms kultūroms, kalboms! O ir moksleiviai įgyja naujų įgūdžių bei patirties!