SUSITIKIMAS SU ,,MISIJA SIBIRAS – 2019 “ dalyviais.

 Istorinių ir literatūrinių  žinių konkursas 7 klasių mokiniams

Birželio 14 – oji – skausminga data mūsų tautos istorijoje. Trėmimai, prasidėję 1941 metų birželio 14 -ąją, Sibiro žemėse paliko apie 800 lietuviškų laidojimo vietų. Per 11 trėmimo metų iš Lietuvos buvo išvežta daugiau nei 130 tūkst. žmonių, koncentracijos stovyklose įkalinta antra tiek. 

,,Misija Sibiras“ – tai daugiau nei 15 metų vykdomas projektas, kurio metu organizuojamos ekspedicijos į lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Ekspedicijų tikslas – sutvarkyti mūsų tautiečių trėmimo vietas, apleistus kapus, pastatyti atminties simbolius, lietuviškus medinius kryžius, pabendrauti su ten, Sibire, tebegyvenančiais tautiečiais. Grįžę iš ekspedicijų jų dalyviai keliauja po Lietuvą, susitinka su mokyklų, miestelių ir kaimų bendruomenėmis, skleidžia šią istorinę žinią kviesdami išsaugoti, kad ir skausmingą, bet svarbią mūsų istoriją, skaitina pilietiškumą ir pasididžiavimą savo tėvyne.

7 klasių mokiniai per lietuvių kalbos pamokas skaitė ir aptarinėjo Tremties archyvo kūrinius (D.Grinkevičiūtės ,,Lietuviai prie Laptevų jūros“, A.Miškinis ,,Sulaužyti kryžiai“ ir kt. Žiūrėjo įvairių metų ,,Misijos Sibiras“ dalyvių filmuotą medžiagą, pristatė klasės draugams; vyko aptarimai ir pokalbiai Lietuvos istorijos ir memuarinės literatūros temomis. Buvo pristatyti Projekto „Misija Sibiras“ bandomųjų žygių dalyviai, jų siekiai, vertybės, „Misija Sibiras“ fotoalbumas.

Baigiamasis tremties literatūros ir istorijos aptarimo renginys mūsų gimnazijoje įvyko birželio 15 -ąją. Tai susitikimas su ,,Misijos Sibiras 2019“ nariais Kristijonu Povylium ir Domu Miciulevičium. Vaikinai papasakojo apie ekspedicijos sunkumus ir džiaugsmus, apie atšiaurią Sibiro gamtą, apie susitikimus su vietiniais. Tai buvo gyva Istorijos pamoka 7 klasių mokiniams.

Antroje renginio dalyje, kurią organizavo Mokinių taryba ir lietuvių kalbos mokytojos 7 klasių komandos dalyvavo Žinių konkurse ,,Ką žinau apie lietuvių tautos tremtį Sibire? Buvo prisiliesta prie jaudinančios mūsų tautos istorijos, sužinota įdomių faktų ir įvairių, labai jautrių ir laimingai pasibaigusių situacijų tame baisiame Sibiro pragare. Žmogaus gyvybė ir laisva valia svarbiausia. Šiandien galime džiaugtis mūsų gimtosios šalies laisve ir turime ją saugoti sąžiningai atlikdami savo pareigas, saugoti savo darbais, žiniomis, aktyvia pilietine veikla. Ateitis juk jaunimo rankose! O Atžalynas, kaip yra pasakęs Kazys Binkis, gražus auga.

Mokinių taryba ir lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė