2022 m. lapkričio 30 dieną Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje vyko III-IV klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencija ,,Literatūrinis Vilnius” . Į konferenciją buvo pakviesta svečių – mokinių bei mokytojų iš Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos. Renginį vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Loreta Likatavičienė ir III a klasės mokinės Erika ir Evelina Čirkaitės. Konferenciją  sveikinimo žodžiu pradėjo direktorė Rasa Dikevičienė, kuri pasidžiaugė tokia gražia iniciatyva – pažinti ir “pasivaikščioti” po senąjį ir dabartinį literatūrinį Vilnių. Gražiausias poetės Juditos Vaičiūnaitės eiles ir dainas, skirtas Vilniui, buvo galima išgirsti III kl. mokinių Valentino Šamatovičiaus, Austėjos Lenartavičiūtės, Viktorijos Tamulytės, Evelinos ir Erikos Čirkaičių poetinėje – muzikinėje kompozicijoje „Pasakų miestas“ (parengė mokyt. Aurelija Dovidauskienė). Po kompozicijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūratė Lakštauskienė pakvietė pasivaikščioti  po Vilnių su knyga. Buvo įdomu paklajoti po senąsias kunigaikščio Gedimino Vilniaus gatveles bei Užupio gatves kartu su Tūla. Po to žodis suteiktas III a klasės pranešėjams (juos ruošė moky. L. Likatavičienė). Pirmoji pranešimą pristatė Anastasija Ševelytė iš IIIa klasės, kuri kalbėjo apie pirmosios lietuviškos knygos autorių Martyną Mažvydą ir jo sąsajas su Vilniumi.  Apie Vilnių Lietuvos Vergilijaus Jono Radvano gyvenime ir kūryboje kalbėjo IIIa klasės mokinys Pijus Bieliauskas,  o Gabija Kinaitytė, IIIa klasės mokinė, papasakojo apie didžiausią kovotoją dėl gimtosios kalbos teisių Mikalojų Daukšą ir jo veikalų sąsajas su Vilniumi. Kad pranešimai neprailgtų,  konferencijos dalyviai, tiek mūsų gimnazijos mokiniais, tiek svečiai,  buvo pakviesti pažaisti  Kahoot Renesanso tema. Žaidimą Kahoot ruošė IIIb klasės mokiniai (mokyt. Vaida Vėtaitė).   Nugalėtojų, aišku, laukė prizai. Konferenciją tęsė pranešimai apie Baroko  Vilnių, žymiausius  epochos atstovus. Pirmiausia,  Mykolą Kazimierą Pacą, didiką, originaliai įsiamžinusį Vilniaus architektūroje, pristatė  IIIa klasės mokinė Livija Logins. Apie lituanistą, pamokslininką, filosofą Konstantiną Sirvydą ir jo ryšius su  Vilniumi  kalbėjo  Emilija Sinkevič iš IIIa klasės. O pranešimas apie iškilaus baroko poeto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus, Lietuvos Horacijaus,  sąsajas su Vilniumi buvo pristatytas III a klasės mokinės Nidos Vileniškytės. Taip pat po šių  pranešimų laukė įdomus  Kahoot žaidimas  Baroko tema. Po jo  IV klasės mokiniai, paruošti mokytojos Ilonos Šilkūnienės, supažindino su šiandieninėmis literatūrinėmis Vilniaus erdvėmis.  Apie Juditą Vaičiūnaitę, Vilniaus poetę,  kalbėjo, jos eiles, skirtas Vilniui, skaitė ir jų poetiką analizavo Dėja Stankevičiūtė,  IVb klasės mokinė. Česlovo Milošo Vilnių pristatė IVa klasės mokinys Vilius Stankevičius, o Danielius Miloš iš IVb klasės pasakojo apie rašytojų namą, kuriame gyveno rašytojai V. Krėvė, B. Sruoga ir  V. Mykolaitis Putinas ( tema „Vieno namo istorija“). Konferencijos pabaigoje padėkos raštais ir dovanomis buvo apdovanoti visi pranešėjai ir dalyviai, prisidėję prie renginio organizavimo. Po konferencijos mokinių tarybos nariai svečius pakvietė dalyvauti ekskursijoje  apie Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos istoriją ir šiandieną. 

IIIb klasės mokinės Austėja Lenartavičiūtė ir Otilija Vaitkutė

Akimirkos iš konferencijos: