Birželio 7 dieną vyko užsienio kalbų metodinė-praktinė konferencija “Žymūs žmonės, garsinantys Vilnių”,
finansuojama projekto Kokybės krepšelis. Prie mūsų mokyklos mokytojų ir mokinių prisijungė ir dalyvavo
mokytojai ir mokiniai iš Vilniaus VDU licėjaus “Sokratus”, Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos ir
Lazdynų mokyklos. Mokiniai skaitė pranešimus anglų, rusų, prancūzų, ukrainiečių, vokiečių, baltarusių ir
lenkų kalbomis. Išgirdome apie Dalią Grybauskaitę, Andrių Mamontovą, Joną Basanavičių, Adomą
Mickevičių, Romain Gary, Tarasą Ševčenką, Benediktą Vanagą, Asmik Grigorian, Joną Meką, Vytautą
Lansbergį, Jozefą Frenką, Mirgą Gražinytę-Tylą, Svetlaną Aleksijevič ir Mikalojų Konstantiną Čiurlionį.
Nuoširdžiai dėkojame visiems mokiniams, kurie dalyvavo ir šauniai pasirodė konferencijoje. Dėkojame ir
mokytojoms, kurios profesionaliai paruošė savo mokinius. Ačiū už organizacinę pagalbą mokinių tarybai.
“Tas, kuris nemoka svetimų kalbų, nesupranta ir savosios.” Johanas Volfgangas Gėtė