2022-11-24 įvyko viktorina 3-ių klasių mokiniams “Esu tolerantiškas”, kurią parengė gimnazijos Mokinių taryba kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Aleksandrovičiene, psichologe Svetlana Miloš, logopede Kamile Bartaševičiūte. 

Mokinių taryba parengė skaidres su klausimais apie tolerancijos istoriją. Kiekvienos klasės mokytojai išrinko po 5 atstovus nuo klasės dalyvauti Protų mūšyje. Renginio pradžioje kiekviena komanda prisistatė. Po prisistatymų vyko Protų mūšio viktorina.

Suskaičiavus surinktus taškus buvo paskelbtas laimėtojai: I vieta – 3a klasės komanda, II vieta – 3 c klasės komanda, III vieta 3b ir 3d klasių komandos.

Visos dalyvavusios komandos buvo apdovanotos padėkos raštais, stalo žaidimais ir saldainiais. Mokytojoms už mokinių paruošimą įteikti rašikliai ir stoveliai rašymo priemonėms.

Renginio metu buvo mokoma tolerancijos kitų žmonių atžvilgiu, ugdomi bendravimo, bendradarbiavimo bei kalbiniai įgūdžiai.