Viktorina 4-oms klasėms ,,Ką žinau apie Lietuvą”

2022-03-10  įvyko viktorina 4-ų klasių mokiniams “Ką žinau apie Lietuvą”, kurią parengė gimnazijos Mokinių taryba kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Aleksandrovičiene, psichologe Svetlana Miloš, logopede Kamile Bartaševičiūte. 

Mokinių taryba parengė skaidres su klausimais apie Lietuvą. Kiekvienos klasės mokytojai išrinko po 5 atstovus nuo klasės dalyvauti Protų mūšyje. Renginio pradžioje kiekviena komanda prisistatė. Po prisistatymų vyko Protų mūšio viktorina.

Suskaičiavus surinktus taškus buvo paskelbtas laimėtojai: I vieta – 4b klasės komanda, II vieta – 4c klasės komanda, III vieta 4a ir 4d klasių komandos.

Visos dalyvavusios komandos buvo apdovanotos padėkos raštais, stalo žaidimais “Lietuva” ir saldainiais. Mokytojoms už mokinių paruošimą įteikti rašikliai ir tautiniais šalikais.

Renginys skatino domėjąsi gimtojo krašto praeitimi, kultūros paveldo vertybėmis, istorinėmis asmenybėmis, ugdomas bendravimas.