Ugdymo proceso organizavimas

Mokslo metus sudaro laikas, skirtas mokinių mokymuisi, ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

Mokslo metų ugdymo proceso trukmė apibrėžiama ugdymo dienų skaičiumi.

Ugdymo proceso trukmė, priklausomai nuo mokinių amžiaus, pagal ugdymo programą nustatoma skirtinga.

2023–2024 mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas: 

  •  pradinio ugdymo programa – 175 d.;
  •  pagrindinio ugdymo programa (5–8 klasės ir I–II gimnazijos klasės) – 185 d.;
  •  vidurinio ugdymo programa: III gimnazijos klasėje – 180 d., IV gimnazijos klasėje – 170 d.
2023–2024 mokslo metai
Klasės 1-4 klasės 5-8 klasės I-II gimnazijos klasės III gimnazijos klasė IV gimnazijos klasė
Mokslo metų pradžia Rugsėjo 1 d. 
Pusmečių trukmėPirmas pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 sausio 31 d. Antras pusmetis: 2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. birželio 7 d.Pirmas pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 sausio 31 d. Antras pusmetis: 2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. birželio 21 d.Pirmas pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 sausio 31 d. Antras pusmetis: 2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. birželio 21 d.Pirmas pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 sausio 31 d. Antras pusmetis: 2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. birželio 14 d.Pirmas pusmetis: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 sausio 31 d. Antras pusmetis: 2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. gegužės 31 d.
Rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos2024 m. vasario 12 d. – 2024 vasario 15 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.
Ugdymo proceso pabaiga2024 m. birželio 7 d.2024 m. birželio 21 d.2024 m. birželio 21 d.2024 m. birželio 14 d.2024 m. gegužės 31 d.
Ugdymo proceso trukmė dienomis175185185180170
Vasaros atostogos2024 m. birželio 10 d. – 2024 m. rugpjūčio 31d.2024 m. birželio 25 d. – 2024 m. rugpjūčio 31d.2024 m. birželio 25 d. – 2024 m. rugpjūčio 31d.2024 m. birželio 17 d. – 2024 m. rugpjūčio 31d.2024 m. liepos 12 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

Atostogos ugdymo procese:

Rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos2024 m. vasario 12 d. – 2024 vasario 15 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.
Rudens atostogos2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos2024 m. vasario 12 d. – 2024 vasario 15 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

 Netradicinio ugdymo dienos:

DataTurinys
Rugsėjo 1 d.Mokslo ir žinių diena
Rugsėjo 26 d.Edukacijų ir išvykų diena ,,Mano Vilnius”
Spalio 27 d.Gimnazijos diena
Gruodžio 22 d.Karnavalai
Gegužės 31 d.Diena be kompiuterio (veiklos gamtoje)
Birželio 17-19 d.Netradicinio ugdymo dienos:stovyklos/ išvykos/ konsultacijos
Birželio 20-21Patirtinio ugdymo dienos
Per mokslo metusPapildomos 2 dienos (pasirinktinai) edukacinėms išvykoms kiekvienai klasei

Mokytojų tarybos posėdžiai:

DataTurinys
2023 m. rugpjūčio 30 d. 10 val.Mokslo metų pradžia
2023 m. lapkričio 23 d. 14.45 val.Penktokų adaptacija
2024 m. vasario 6 d. 14.45 val.I-ojo pusmečio pasiekimų aptarimas
2024 m. gegužės 30 d. 14.45 val.IV gimnazijos klasių metinių pasiekimų aptarimas
2024 m. birželio 7 d. 14.00 val.1–4 klasių metinių pasiekimų aptarimas
2024 m. birželio 21 d. 14.00 val.5–8, I–III klasių metinių pasiekimų aptarimas

 Visuotiniai tėvų susirinkimai:

DataTurinys
2023 m. rugpjūčio 28 d. 17.30 val.2023 m. rugpjūčio 28 d. 18.30 val.Būsimų 1 klasių tėvų susirinkimasBūsimų 5 klasių tėvų susirinkimas
2023 m. rugsėjo 27 d. 18.30 val.Visuotinis tėvų susirinkimas

 Tėvų dienos:

DataTurinys
2023 m. gruodžio 12 d. 17.00 – 19.30 val.Individualūs pokalbiai su mokytojais
2024 m. balandžio 9 d. 17.00 – 19.30 val.Individualūs pokalbiai su mokytojais