Dar neatsidžiaugta, dar neatsižiūrėta.

Pasaulis vis dar noksta manyje.

/Just. Marcinkevičius/

Idėja įkurti lietuvišką mokyklą Grigiškėse kilo daugiau nei prieš pusę šimtmečio. Lietuvišką klasę bandyta įsteigti dar 1952-1953 m.m., bet siekiams tąkart nebuvo lemta išsipildyti.

Pirmosios lietuviškos pradinės klasės po ilgos kovos buvo įsteigtos 1956 m. gruodžio mėnesį, o 1958 m. lietuviai galėjo tęsti mokslą savo gimtąja kalba penktoje ir kitose klasėse. 1967-1968 m.m. mokyklą baigė pirmoji lietuviška abiturientų laida.

Kiekvienais metais lietuviškose klasėse mokėsi vis daugiau mokinių, o persitvarkymo sąjūdžio dvasia įkvėpė Grigiškių bendruomenę kurti lietuvišką mokyklą. Pagaliau 1989 m. pavasarį Grigiškėse buvo įkurta lietuviška mokykla. Savarankiška Grigiškių 2-oji vidurinė mokykla Grigiškėse įsteigta Trakų rajono liaudies deputatų tarybos komiteto 1989 m. gegužės 18 d. sprendimu, protokolo Nr. 89. mokyklos pavadinimas minimas Trakų rajono mokyklų sąraše 1989–1990 mokslo metų pradžioje. Prasidėjo tautinės, lietuviškos mokyklos kūrimas. Į pirmąją Rugsėjo pirmosios šventę suplaukė tūkstančiai grigiškiečių.

Nuo 1989 metų ir kuriame savosios mokyklos istoriją…

1998 m. balandžio 22 d. (sprendimas Nr. 153) Trakų rajono savivaldybės valdyboje buvo svarstomas klausimas dėl Trakų rajono Grigiškių 2-osios vidurinės mokyklos pavadinimo. Lietuviškai mokyklai suteikiamas Grigiškių ŠVIESOS vidurinės mokyklos vardas, o Rugsėjo pirmąją švenčiame ką tik pastatytame naujame mokyklos korpuse. Jame mokosi 9-12 klasių mokiniai.

Vadovaujantis LR Seimo 2000 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo įstatymu Nr. I-1304 Trakų rajono Grigiškių „Šviesos“ vidurinė mokykla perimta Vilniaus miesto savivaldybės žinion.

Ilgai vyksta pagrindinio mokyklos korpuso statyba… 2003 metais baigtos įrengti sporto salės, technologijų kabinetai. Šalia laikinai , kol bus baigtas statyti visas mokyklos pastatas, „prisiglaudžia“ chemijos ir fizikos kabinetai. Pagaliau 2006 metų gruodžio 1-ąją džiaugsmingai atidaroma pusė pagrindinio mokyklos korpuso. 2007 metais baigta mokyklos statyba.

2011 metų birželio 16 d. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

Gimnazija išleido jau 27 abiturientų laidas.

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos, Švietimo departamento direktoriaus įsakymais, mokyklos nuostatais ir kitais mokyklos vidaus dokumentais.

Gimnazija turi savo atributiką: vėliavą, emblemą, himną, rašo metraštį, kuriame fiksuojami svarbiausi ugdymo įstaigos veiklos momentai, įvykiai. Gimnazijoje veikia muziejus, kuriame kaupiama krašto ir gimnazijos istorija, vyksta parodos, edukaciniai užsiėmimai.