Dalyvavimas „Erasmus“ programoje – tai puikus būdas pažinti kitas kultūras ir tobulinti užsienio kalbos įgūdžius. Be to, tai yra naudinga mokytojo asmeniniam, akademiniam ir profesiniam tobulėjimui. „Erasmus dienos“, kurios yra pasaulinio programos tinklo dalis, kiekvienais metais vyksta ir  teikia informaciją, susijusią su dabartinių ar buvusių Europos projektų rezultatų sklaida. Mūsų gimnazija nėra išimtis taip pat. Renginyje, kuris vyko 2023-10-13 buvo pristatytos programos „Erasmus+“ galimybės ir Erasmus+ programos tarptautinio projekto baigiamoji konferencija tema „Skaitmeninė pedagoginė strategija Z kartai“.

Konferencijoje turėjome galimybę išgirsti ir išklausyti nuomones ir idėjas apie skaitmeninį Z kartos moksleivių ugdymą iš mūsų svečių ir dalyvių, įvairių institucijų atstovų. Renginyje buvo pristatyti inovatyvaus projekto, orientuoto į mokytojų ugdymą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą, rezultatai. Pirmasis reikšmingas rezultatas, kuriuo buvo pasidalinta, buvo keturių Europos šalių „Skaitmeninimui draugiškų mokyklų“ tinklo sukūrimas. Institucijos iš Bulgarijos, Lietuvos Lenkijos ir Norvegijos bendradarbiavo, kurdamos šiuolaikiškus ugdymo įrankius ir didindamos savo mokyklų bendruomenių skaitmenines kompetencijas.

Projekto koordinatorė Dalia Tarosaitė pristatė „Skaitmeninės mokyklos strategijos kūrimo vadovą“. Šiame vadove švietimo įstaigoms pateikiama vertinga priemonė, skirta kurti savo ugdymo įstaigos skaitmeninės transformacijos strategijas. Ši priemonė gali padėti mokykloms kurti ugdymo skaitmenizavimo planus, kurie būtų tikslingi ir pritaikyti prie jų specifinių poreikių. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su į lietuvių kalbą išversta medžiaga „Interneto įrankiai, skirti dabartiniams ugdymo proceso skaitmeninimo poreikiams nustatyti“. Ši priemonė atlieka pagrindinį vaidmenį nustatant dabartinius švietimo bendruomenės poreikius. Tai leidžia mokykloms analizuoti ir įvertinti savo skaitmeninės infrastruktūros būklę ir imtis konkrečių tobulinimo veiksmų.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su skaitmeninių išteklių centru – „Resource Center“. Jis suteikia mokykloms, mokytojams, mokiniams nemokamą prieigą prie naujausios mokymo medžiagos, novatoriškų priemonių ir technologijų integravimo į mokymosi procesą gairių. Taip pat prisideda prie ugdymo proceso tobulinimo suteikdama neribotas galimybes praturtinti mokymosi patirtį. ir tobulinti savo įgūdžius skaitmeniniame amžiuje.

Taip pat buvo pristatytas mokymo kursas – MOOC, kurį sukūrė partnerinės institucijos. Šis pedagoginis el. mokymosi modelis, yra paremtas profesorės Gilli Salmon 5 žingsnių modeliu, kuris prisidės prie švietimo bendruomenės skaitmeninių kompetencijų ugdymo. Šį modelį konferencijoje pristatė mokytoja Violeta Kirkliauskė.

Bendras projekto tikslas – padėti švietimo sistemai prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus iššūkių ir paruošti savo mokinius sėkmingam dalyvavimui šiuolaikinėje visuomenėje, užtikrinant, kad mokytojai turėtų reikiamų žinių ir įgūdžių veiksmingai skaitmeninio ugdymo praktikai.

Projekto tikslas – švietimą keisti modernesnio ir efektyvesnio mokymo link. Didžiuojamės galėdami pasidalinti projekto rezultatais su visais ir tikimės, kad jie padės švietimui tobulėti Z kartos skaitmeniniame amžiuje.