Š.m. balandžio 24-27 dienomis Erasmus+ programos tarptautinio projekto „Digital pedagogical strategy for Z generation“ Nr: 2021-1-BG01-KA220-SCH-000032544)  koordinatorė Dalia Tarosaitė, gimnazijos direktorė Rasa Dikevičienė ir mokytoja Violeta Kirkliauskė  dalyvavo tarptautiniame projektiniame susitikime Oslo mieste, Norvegijoje. Mobilumo veiklose dalyvavo projekto partneriai iš Norvegijos, Bulgarijos, Lenkijos ir Lietuvos.  Veiklų tikslas buvo aptarti ir įsivertinti jau atliktas projektines veiklas: pristatėme intelektinį produktą-Skaitmeninė mokykla, pilotines pamokas, mokytojų ir moksleivių apklausų rezultatus. Taip pat aptarėme kiekvienos, projekte dalyvaujančios mokyklos, atsakomybes, kuriant intelektinius produktus. Dalinomės savo patirtimi, diskutavome, sėmėmės žinių vieni iš kitų.

Darbo akimirkos iš tarptautinio projektinio susitikimo.