Vilniaus savivaldybės Grigiškių “Šviesos” gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Skaityti plačiau>>> 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos veiklos tobulinimo planas >>

Vilniaus  savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos veiklos tobulinimo plano tikslinimas 2022-11-16 >>