Užsienio kalbų metodinė-praktinė konferencija “Žymūs žmonės, garsinantys Vilnių”

Birželio 7 dieną vyko užsienio kalbų metodinė-praktinė konferencija “Žymūs žmonės, garsinantys Vilnių”,finansuojama projekto Kokybės krepšelis. Prie mūsų mokyklos mokytojų ir mokinių prisijungė ir dalyvavomokytojai ir mokiniai iš Vilniaus VDU licėjaus “Sokratus”, Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos irLazdynų mokyklos. Mokiniai skaitė pranešimus anglų, rusų, prancūzų, ukrainiečių, vokiečių, baltarusių irlenkų kalbomis. Išgirdome apie Dalią Grybauskaitę, Andrių Mamontovą, Joną

Vilniaus miesto metodinė-praktinė konferencija – mokymai gimnazijos bendruomenei „Įtraukusis ugdymas – mokykla kiekvienam“

„Laimė nėra tai, kas jau paruošta. Ji atsiranda iš tavo paties veiksmų“ (Dalai Lama) 2022 m. gruodžio 14 d. vykdant Kokybės krepšelio veiklas, gimnazijoje vyko Vilniaus miesto  metodinė-praktinė konferencija – mokymai gimnazijos bendruomenei „ Įtraukusis ugdymas – mokykla kiekvienam“ .Konferencijos tikslas – plėtoti gerosios darbo sklaidą, organizuojant įtraukųjį ugdymą, švietimo pagalbą ir kuriant palankias ugdymo

Pradinių klasių (4-ųjų klasių) mokinių konkursas „Mano gimtinė – Lietuva“

Renginys įvyko vasario 22 d. Mokinių taryba, pasikonsultavusi su pradinių klasių mokytojais, parengė vaizdinę medžiagą apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius (pagal ištraukas iš Gustavo enciklopedijos), kryžiažodį su svarbiais Lietuvai žodžiais, Lietuvos himno sukarpytas eilutes, kurias reikėjo suklijuoti ant lapo eilės tvarka, paveikslėlius su svarbiais Lietuvos istoriniais įvykiais, kuriuos reikėjo suklijuoti prie tinkamo pavadinimo ir prisiminti

Projekto “Kokybės krepšelis” renginys – Lietuvių kalbos ir literatūros tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencija “Literatūrinis Vilnius”

2022 m. lapkričio 30 dieną Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje vyko III-IV klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencija ,,Literatūrinis Vilnius” . Į konferenciją buvo pakviesta svečių – mokinių bei mokytojų iš Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos. Renginį vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Loreta Likatavičienė ir III a klasės mokinės Erika ir Evelina

Regioninė viktorina – protų mūšis, skirtas Lietuvos kariuomenės 104 metinėms paminėti

 2022 -11 -25 d. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijoje vyko regioninė viktorina – protų mūšis, skirtas Lietuvos kariuomenės 104 metinėms paminėti. Renginį organizavo Gimnazijos mokinių taryba kartu su socialinių mokslų mokytojais panaudojant kokybės krepšelio projekto lėšas. Į renginį atvyko komandos iš Vilniaus Jono Basanavičiaus, Trakų Vytauto Didžiojo, Lentvario Motiejaus Šimelionio, Rūdiškių bei Vilniaus Simono Daukanto gimnazijų mokiniai

Viktorina 3-ioms klasėms ,,Esu tolerantiškas”

2022-11-24 įvyko viktorina 3-ių klasių mokiniams “Esu tolerantiškas”, kurią parengė gimnazijos Mokinių taryba kartu su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Aleksandrovičiene, psichologe Svetlana Miloš, logopede Kamile Bartaševičiūte.  Mokinių taryba parengė skaidres su klausimais apie tolerancijos istoriją. Kiekvienos klasės mokytojai išrinko po 5 atstovus nuo klasės dalyvauti Protų mūšyje. Renginio pradžioje kiekviena komanda prisistatė. Po prisistatymų vyko

Netradicinio ugdymo diena, kuri buvo skirta artėjančiam  Vilniaus 700 metų gimtadieniui, tema – „Vilnius ir žydai“

2022 metų rugsėjo 23 dieną I – II gimnazinių klasių mokiniai dalyvavo netradicinio ugdymo dienoje, kuri buvo skirta artėjančiam  Vilniaus 700 metų gimtadieniui, tema – „Vilnius ir žydai“. Išvykų metu kiekviena klasė turėjo atlikti užduotis, kurias parengė socialinių mokslų metodinės grupės mokytojai. Grįžę į gimnaziją iki spalio 4 dienos mokiniai turėjo papildyti žinias savarankiškai ir pasirengti

8 klasių mokiniams viktorina, skirtą Europos kalbų dienai paminėti “Užsienio kalbos Vilniuje”

Mokinių taryba 2022 m. rugsėjo 22 d. kartu su užsienio kalbų mokytojais 2022 m. rugsėjo 30 d. organizavo 8 klasių mokiniams viktoriną, skirtą Europos kalbų dienai paminėti ,,Užsienio kalbos Vilniuje“. Prieš viktoriną kiekviena klasė vyko į ekskursijas, kurių metu atliko mokinių tarybos  skirtas užduotis, aplankė įvairias Vilniaus vietas. Viktorinoje dalyvavo po 2 komandas iš kiekvienos klasės, viso

Tiksliųjų mokslų viktorina, skirta Vilniaus 700 metų gimtadieniui paminėti

Viktorina, skirta Vilniaus 700 metų gimtadieniui paminėti. Organizatoriai – Tiksliųjų mokslų metodinė grupė ir mokinių taryba. Rugsėjo 23 dieną mokykloje vyko netradicinio ugdymo diena, kurios metu 5 – 6 klasių mokiniai dalyvavo išvykoje po Vilniaus senamiestį. Šios išvykos metu mokiniai turėjo atlikti užduotis ir išsiaiškinti istorinius faktus apie Vilnių. Po šios išvykos mokykloje buvo organizuojama viktorina, kurios