• Su priėmimo į mokyklas grafiku galima susipažinti adresu https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2023/01/PRIEMIMO-I-VILNIAUS-MIESTO-SAVIVALDYBES-BENDROJO-UGDYMO-MOKYKLAS-PER-E.-SISTEMA-GRAFIKAS.pdf. Grafikas patalpintas https://svietimas.vilnius.lt skiltyje „Aktuali informacija“, taip pat ten galima rasti vertinimus jo į kitas kalbas (RU, PL, EN, UA).
  • Atnaujinta prašymo forma užsieniečiams dėl priėmimo į ugdymo įstaigas. Šią formą pildo užsieniečiai, kai prašymo tiekėjas (mama/tėvas) ir/ar vaikas neturi asmens kodo, priešingu atveju tėvai turi savarankiškai pildyti prašymą e. sistemoje.  Gyventojai gali pasižiūrėti filmuotą medžiagą „Kaip užpildyti ir pateikti prašymą“ https://svietimas.vilnius.lt/new/subsystems/darzeliai/files/mokyklos_project.mp4  bei naudotis vertėju. Užpildytas formas su dokumentais turi būti siunčiami el. paštu savivaldybe@vilnius.lt. Prašymai be dokumentų kopijų bus atmetami. Taip pat šios  prašymų formos yra įkeltos https://svietimas.vilnius.lt skiltyje „Aktuali informacija“.
  • Tėveliai, kurių vaikai baigs 4, 8 ar 10 klasę,  prašymus teikia ir naujas ugdymo sutartis pasirašo TIK per e. sistemą, jokių popierinių prašymų priimti negalima. Atkreipkite dėmesį į Mokinių Priėmimo tvarkos 21.4. papunktį, kad mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą ir (ar) jos dalį ir pageidaujantys tęsti mokymąsi šioje mokykloje pagal aukštesnio lygio programą, pateikia prašymą per e. sistemą. Šie mokiniai į ugdymo įstaigą yra priimami be eilės.