„Laimė nėra tai, kas jau

paruošta. Ji atsiranda iš tavo paties veiksmų“

(Dalai Lama)

2022 m. gruodžio 14 d. vykdant Kokybės krepšelio veiklas, gimnazijoje vyko Vilniaus miesto  metodinė-praktinė konferencija – mokymai gimnazijos bendruomenei „ Įtraukusis ugdymas – mokykla kiekvienam“ .Konferencijos tikslas – plėtoti gerosios darbo sklaidą, organizuojant įtraukųjį ugdymą, švietimo pagalbą ir kuriant palankias ugdymo sąlygas visiems vaikams. Organizuojant renginį, daug pagalbos sulaukėme iš  Vilniaus Pedagoginės psichologinės Tarnybos socialinės pedagogės Aurelijos  Zacharevičienės. Konferencijoje paskaitas skaitė Švietimo ekspertė Renata Dudzinskienė „Neuroįvairovė mūsų klasėse; skirtumų pažinimas ir pripažinimas“, Sutrikusios raidos vaikų konsultacinio centro specialioji pedagogė Renata Greimaitė „Šališkumo pinklėse.Asmeninio požiūrio raidos ypatumai“.  VPPT specialistė  Aurelija Zacharevičienė pasidalino bendradarbiavimo galimybėmis ir nauda. Savo patirtimis dalijosi Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokytoja Laima Buliuolienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos specialioji pedagogė Jolanta Misevičienė, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos mokytojos Kristina Judickaja ir Simona Mickuvienė“.  Renginyje dalyvavo ne tik mokytojai iš Vilniaus mokyklų, bet ir tėveliai, kurie irgi pasidalino savo rūpesčiais ir lūkesčiais auginat vaiką autistą. Tai, kad  konferencijoje, nepabūgę šalčio ir blogo oro, dalyvavo daug mokytojų ir tėvų,  įrodo temos reikalingumą ir aktualumą šiuolaikiniame ugdyme.

Konferencijos programa >>